Ndiqni Videon Udhëzuese 

Për të realizuar një aplikim të saktë në mënyrë që të përfitoni sistemin AedCLoud ju lutem ndiqni me vëmendje hapat e aplikimit në video. Eshtë shumë e rëndësishme të aplikoni me emrin e biznesit tuaj të emërtuar në QKB (pa gërma kapitale apo karaktere) tek butoni "search domain" dhe të vendosni të dhënat e sakta të biznesit tuaj. Cdo e dhënë do analizohet nga AED për të vërtetuar saktësinë përpara aprovimit. 

Video Udhëzim

MENAXHO BIZNESIN ME TE GJITHE DETAJET E FISKALIZIMIT NE NJE SISTEM oNLINE

AEDCloud mbulon nevojën tuaj për të menaxhuar shitjet, magazinën dhe faturimin.

Paralelisht duke mbuluar të gjithë detajet e fiskalizimit në bazë të zbatimit të Ligjit.87/2019, datë18.12.2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit.

Lexo Ligjin

SISTEM GJITHEPERFSHIRES NE CLOUD

AEDCloud operon i sigurtë në platformën më të avancuar dhe lider në tregun e "Cloud Computing"
Amazon Web Services i cili ofrohet nga gjigandi Amazon.

SIGURI

GARANTON TË DHËNAT E BIZNESIT TUAJ NË PLATFORMËN AWS.

SHPEJTESI

GARANTON SHPEJTËSI NË PËRDORIMIN E PËRDITSHËM TË SISTEMIT.

THJESHTESI

SISTEM SHUM I THJESHTË DHE PRAKTIK NË PËRDORIMIN E PËRDITSHËM.

FUQIA E SISTEMIT DHE MBESHTETJA NGA AED GROUP

KASA FISKALE

Integrim automatik me kasën fiskale pa patur nevojë për kosto të tjera apo për pajisje ekstra.

FATURË ELEKTRONIKE

Fatura elektronike është një format me të njëjtën vlerë ligjore dhe fiskale të faturës në letër.

RAPORTE INTUITIVE

Raporte të detajuara të shitjeve në biznesin tuaj dhe të cdo veprimi të realizuar në sistem. 

SUPORT

Mbështetje teknike online cdo moment për nevojat dhe paqartesitë tuaja.

ANULLIM

Anullim në kohë reale të faturës në raste të gabimit nga ana juaj. 

BACKUP

Ruajtje backup për parandalimin e cdo humbje në rast problemesh.

SISTEMI I PARE PER FISKALIZIMIN I CILI POROSITET ONLINE

AEDCloud është i vetmi në treg që operon si SAAS nga ku mund të porosisni menjëherë online databazen tuaj dhe prisni për aprovimin tonë.

POS

• Shitje me para në Dorë •
Punon dhe në rast shkëputje Interneti.
Shkarkon Automatikisht Magazinën.

INVENTAR

• Menaxho Transfertat •
Kontrollo në Kohë Reale Gjëndjen e Magazinës.
Shto Produkte të reja me lehtësi.

FATURIM

• Shitje pa para në Dorë •
Faturo me lehtësi për cdo Klient.
Merr raporte të detajuara të shitjeve.

SI TE VEPRONI

HAPI 1
APLIKO ONLINE

Kliko porosit falas në krye të faqes, zgjidh planin dhe plotëso të dhënat e sakta personale dhe të kompanisë suaj të cilat janë të detyrueshme për aplikimin e sistemit tuaj.

HAPI 2 
PRIT APROVIMIN

AED do e marrë automatikisht aplikimin tuaj dhe do analizojë me detaje të gjithë të dhënat e juaja duke aprovuar ose jo aplikimin tuaj nëse të dhënat nuk janë korrekte. 

MERR P Ë RGJIGJE

Kur të dhënat janë të sakta AED ju konfirmon aprovimin duke ju krijuar një databaze dhe dërguar të dhënat sesi ta aksesoni në emailin që kini përcaktuar në aprovim.

HAPI 3
FILLO PUN Ë N

Pasi të kini marrë emailin me të dhënat, klikoni linkun e databazes suaj, aksesoni dhe shikoni videot tona në youtube sesi ta përdorni sistemin hap pas hapi për të filluar menjëherë punën. 

POROSIT TANI FALAS SISTEMIN TEND